Många ser export som något extremt riskfyllt och tvekar därför. Sanningen är att rent strategiskt är export en riskspridare. Konjunkturer går upp och ner i olika länder, så det blir gungor och karuseller. Du jämnar ut affären, får ett jämnare flöde. Du sprider riskerna när det blir sämre tider. Vi är nu på toppen av en högkonjunktur, och mycket tyder på att det håller på att plana ut. Därför är det hög tid att ta sig an exporten. Dessutom kommer fler kunder att tycka till om dina produkter och på så vis kommer ditt företag att utvecklas. Det kommer även du att göra!

Export tar dig till oväntade möten som förändrar din syn på Sverige, ditt företag och dig själv. Du växer som människa. Förutom att du får fler kunder får du också vidgade vyer på världen, resa, träffa nya människor, lära dig kommunicera på andra sätt än du kanske är van vid. Och från mitt perspektiv är det intressant och givande, och inte bara företaget växer, utan också man själv som individ, förståelsen för andra kulturer ökar. Det bidrar till goda relationer över gränser, som i långa perspektivet gör gott för alla. Och det blir en hel del glada skratt!