Är det värt det?

Värdet med export är inte bara fler kunder och ökad omsättning. Men, är det verkligen värt ansträngning? Många ser export som något extremt riskfyllt och tvekar därför. Sanningen är att rent strategiskt är export istället en 1. riskspridare. Konjunkturer går upp och ner i olika länder, så det blir gungor och karuseller. Du jämnar ut affären, får ett jämnare flöde. Du sprider riskerna när det blir sämre tider. Även om världen är osäker,  mer än vanligt, så är handel en väg framåt. Vi ska vara medvetna om vilka risker vi ska se upp för lite extra och gardera oss. 

För närvarande befinner vi oss i en pandemi, och företag behöver hitta nya vägar till intäktsströmmar. Därför är det hög tid att ta sig an exporten. Dessutom kommer 2. fler kunder att tycka till om dina produkter och på så vis kommer ditt företag utvecklas i positiv riktning.

3. Värdet ökar också för dig som person med de nya perspektiven. Export tar dig till oväntade möten som förändrar din syn på Sverige, ditt företag och dig själv. Du kommer att få ett nytt utifrån-in perspektiv vilket gör att du växer som människa. Förutom att du får fler kunder får du också vidgade vyer på världen, resa så småningom, träffa nya människor, lära dig kommunicera på andra sätt än du kanske är van vid. Kanske släppa något på prestigen och bjuda på dig själv? 

Från min synvinkel är det mycket intressant och givande att både företaget och man själv växer som människa. Förståelsen för andra kulturer ökar och det bidrar till goda relationer över gränser som i det långa perspektivet gör gott för alla.