EXPORT

Anlita en tillfällig exportchef

Har du som VD fullt upp med förvaltningen av bolaget?

Då kan exportförsäljningen upplevas som en stor utmaning och svår att hinna med.  Om det är så kan du lugnt lämna över ansvaret till oss.

Så lite som EN dag per vecka kan göra storverk for en export som stannat av eller inte hinns med. 

Eftersom Sverige är ett mycket litet land i världen sett till befolkningen, bara 1 promille, så export är väl värt att satsa och lägga engagemang på. Kanske du vet det redan men tiden räcker inte till!

Undrar du om du ska tacka ja till en förfrågan från utlandet? 

Behöver du rådgivning eller bolla möjligheter - ring oss!

Varför Export Interim?

Vi kan som fristående specialister från det privata näringslivet operativt bidra till din internationella framgång tack vare vår erfarenhet, vårt driv och engagemang.

 

Jämfört med statliga aktörer, Business Sweden, EEN och Almi  som i allmänhet arbetar med rådgivning, analyser och finansiering, blir Export Interim istället en aktiv en del av ditt företags exportförsäljning som är ett måste för att en satsning ska lyckas. Så vi arbetar sida vid sida i er organisation så länge ni har behov.

 

Fördelen med ett så nära samarbete blir att ni efter avslutat uppdrag själva säkert kan fortsätta på egen hand. Först säkerställer vi de interna rutiner och ger er de verktyg ni behöver och sedan kan ni fortsätta exporten på egen hand. 

Framgångsfaktorer

Måste man jobba branch specifikt? Eftersom export å ena sidan inte är branschspecifikt - den övergripande arbetsgången skiljer sig inte åt,  tänket är detsamma. Å andra sidan är personliga erfarenheter av export från olika företag och branschspecifika kontakter av stort värde, men viktigast av allt är kännedom om Internationella spelregler och affärskultur. 

Om det är så att lokala regler och anpassningar blir ett hinder så tar vi hjälp av ett internationellt nätverk där vi samarbetar med internationella specialister. Tack vare plattformen Sweden on the Go har Export Interim har tillgång till konsulter över hela världen som har insyn i de lokala reglerna. 

 Vi samarbetar även med SweNetic 
som är specialister på plats i Dubai med hela Mellanöstern som arbetsområde. 

Engagemang och uthållighet

För det första kräver Internationalisering långsiktighet för export tar tid.  För det andra ska tiden ska utnyttjas så man måste vara aktiv, uthållig och engagerad. Att samtidigt driva ett företag kan göra att exporten hamnar ur fokus och därför stannar av.

Därför erbjuder Export Interim att ta över exporten tillfälligt för att komma igång eller vidare. 

En dag per vecka gör underverk om din export har saktat in.  

 

Finansiering

Resurser krävs för att lyckas så därför är det är viktigt att ha en årsbudget för satsningen. Kapital kan vara svårt att få loss för småföretag, så ett tips är att söka bidrag hos Tillväxtverket. 

EKN erbjuder dessutom exportkrediter och stöttar när du söker lån hos din bank. 

Almi hjälper till med lån och riskkapital. 

tar hand om exportförsäljningen

och du kan göra annat!

Adress

Export Interim Konsult
Annika Mårtensson
Garvaregränden 2A
523 30 Ulricehamn, SWEDEN

Telefon

0046 (0)70 600 5069