Småföretagens exportkonsult Annika Mårtensson säger:

"En fantastisk tillväxtmöjlighet väntar utanför Sveriges gränser.  
EXPORT ökar kundmassan väsentligt då Sverige består av 1 promille av världens befolkning!"

Om export verkar svårt ta hjälp av Export Interim som ser till att utlandsetableringen blir säker och som finns vid din sida hela vägen till affär, i en utsträckning som passar dig och din budget.

Har du påbörjat export men stött på hinder? Räcker inte tiden till? Att få hjälp 1 dag /vecka över tid är ett effektivt sätt att komma vidare i en exportsatsning som stannat av. 

Det finns möjlighet att söka bidrag för internationalisering via Tillväxtverket 2019
https://tillvaxtverket.se/checkarinternationalisering

 

 

 

 

Vad behöver du hjälp med idag?

Analys
Hitta kund
Exportförsäljning

Adress

Export Interim Konsult
Annika Mårtensson
Källgatan 15
523 35 Ulricehamn, SWEDEN

Telefon

0046 (0)70 600 5069