För att göra en exportsatsning måste du först bestämma dig. Att bara översätta sin e-handel till engelska kommer inte att ge resultat, möjligen kommer varje order från en exportkund upplevas krånglig. Att svara ja på en förfrågan från ett annat land, för att de gillar din produkt, är inte heller export. Export handlar om strategi, och när du omsätter den operativt kommer det att innebära ändrade rutiner för företaget. Frågan ska upp i styrelsen, och den ska in i den strategiska planen. På så sätt kan frågan få fokus och resurser, och mer troligt lyckas. Det viktiga är att du inte gör det med ”vänster” hand, utan går ”all in”.

Vad krävs?

Egenskaper: Vilja, mod, tålamod, uthållighet, prestigelöshet och en gnutta äventyrslystnad!
Företaget: Engelska, datasystem att hantera utländska order.
Ekonomi: Ordnad ekonomi och budget för en satsning.

Vad skiljer exportförsäljning mot att sälja i Sverige?

Mycket är detsamma! Det som tydligast skiljer sig är språk, valuta, affärskultur, avstånd.