Export Interim har som mission att motivera SME till export

Export är grundbulten i svensk ekonomi. Statistiken visar dock att det är några få stora bolag som står för omsättningen, tillsammans med deras underleverantörer. 

När det gäller småföretag som är flest i antal, så är det bara 15% som exporterar och då i liten grad. Det finns alltså en stor potential även hos dessa att komma igång. Kompetensbrist och brist på resurser är hinder, och det vill Export Interim avhjälpa genom sitt operativa erbjudande.

Vi värnar om småföretagens tillväxt och har gjort till vår mission att  motivera dem  att våga och att komma igång med export. Export Interim är det lilla företaget som hjälper andra småföretag med internationalisering, ett litet företag med stor kunskap och nätverk. 

Hos oss kan du skräddarsy uppdrag som kan vara interima, kortare eller längre eller på löpande timme. Vi erbjuder den första timmen konsultation utan kostnad. Du väljer sedan om du vill göra det själv eller om vi gör det åt dig. Du kan alltså få tillgång till extra händer och kompetens, tills du klarar det själv, eller vill anställa någon. Se vårt erbjudande 

Söker du ett alternativ till de större aktörer som finns inom regeringes exportprogram? Någon som kan hålla projektet så litet som du önskar? Privata aktörer inom näringslivet har ofta egen praktiskt erfarenhet, och de kan också vara mer flexibla i sitt utbud. 

Som led i att motivera i ämnet export skriver Annika Mårtensson artiklar inom ämnet bland annat för Företagande.se och hos Småföretagarna Riksförbunds tidning Bra Affärer