Exporten är grundbulten i Sveriges ekonomi, heter det. Dock är det endast 3 % av företagen i Sverige, de riktigt stora, som exporterar. Av de 97 % övriga företag exporterar endast 15 % och då endast en liten del.  För att trycka på här har regeringen 2015 satt en export strategi, som ska bidra till att småföretagen får den hjälp de behöver för att komma igång med export. Därför initierar regeringen Regionala Exportcentra, dit man kan vända sig för att få råd. Ökad exportandel hos små och medelstora företag ska ta ner arbetslösheten till den lägsta i Europa 2020.

Det finns även bidrag att söka för sin internationalisering. Trots alla incitament ökar andelen exporterande företag marginellt. Varför? Informationen i organisationerna är ofta omfattande, och den är samma för alla, stora som små företag. Därför behövs även privata initiativ, som Export Interim.

Export strategin dokument

”Fler små och medelstora företag måste både våga och vilja exportera”.

”Regeringens exportstrategi ska tydligare ta sikte på de riktigt stora affärerna och en del av insatserna kommer nu att riktas om mot nya prioriterade länder” Ann Linde, EU och handelsminister

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/internationalisering-och-handelsframjande/foretagen-om-exportstrategin-inte-forandrat-nagonting_689508.html