Regeringens exportstrategi 2020

Exporten är grundbulten i Sveriges ekonomi.  Men om man ser på antalet företag som exporterar så är det bara ca 3 % och de står för huvuddelen av exporten. Bland de övriga  97 % små och medelstora företag så exporterar endast 15 %,  då endast en liten del. Sverige vill ha fler företag som exporterar. Därför har Sveriges regering utarbetat en exportstrategi,  som har som  syfte att ge småföretag hjälp att komma igång. Därför har det har bildats regionala Exportcentra för rådgivning. I det finns även intresse att använda fler privata företag från näringslivet som samarbetspartners, utanför organisationerna. 

Sveriges välstånd är beroende av fri och öppen världshandel, enligt Anna Hallberg,
Sveriges urikeshandelsminister. Två av de fem mål ska lyfta småföretagens export: 

  1. ”Regeringens exportstrategi ska öka exporten både i tal och av som andel av BNP”
  2. ”Fler små och medelstora företag ska exportera”

Läs mer om strategin här!

Den 1 oktober 2021 kommer världens blickar kommer att riktas mot Dubai då världsutställningen Expo 2020 öppnar. Sverige deltar och bygger just nu montern, ”paviljongen” där vårt land ska presenteras för omvärlden. ”Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export och investeringsfrämjandet”. 

Denna gång ställer häpnadsväckande 190 länder ut under rubriken ”Connecting minds, creating the future” och de bygger sina respektive paviljonger under tre teman; möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sverige kommer, inte oväntat att ställa ut under temat hållbarhet. Målet är att presentera Sverige som ett intressant land att göra affärer med, duktiga på teknik, hållbarhet och med hög arbetamoral. 

Export Interim hjälper tillsammans med SweNetic företag som är intresserade av Mellanöstern. Tveka inte att höra av dig!