Regeringens exportstrategi 

Anna Hallberg är Sveriges handelsminister och ansvarig för internationell handel. Så här säger hon om svensk export:

”Sveriges välstånd är beroende av fri och öppen världshandel.”

Export är en grundbult i svensk ekonomi och den sysselsätter hela 1,5 miljoner människor. Men något som vi noterar och jobbar med så är det faktum att antalet företag som exporterar bara är 3 procent. Dessa få företag omsätter den allra största delen av exporten sett till värde. 

Däremot, bland de resterande 97 procenten små och medelstora företag exporterar endast 15%,  då endast en liten del. Sverige behöver för det första ett större antal företag som exporterar och för det andra, att exportandelen ska öka. Regeringens exportstrategi ska hjälpa småföretagen att komma igång.

Regionala exportcentra

 Till hjälp för företagen har regeringen satt upp regionala Exportcentra.

Dessa ska vara till för rådgivning och tanken är att ett företag bara ska behöva ringa ett samtal för att få svar på sin fråga. Privata aktörer blir också engagerade för att stärka upp dessa centra. 

 För småföretagen finns i strategin två viktiga mål: 

  1. Exporten ska öka både i tal och av som andel av BNP
  2. Antalet företag som exporterar ska öka

    Dessa två mål ger regeringen en riktning i aktiviteter, vad som ska göras för att gynna den enskilde företagaren. 

Läs mer om hur det går för Sveriges exportstrategi 

 

Den 1 oktober 2021 öppnades världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Under 6 månader var människor från hela världen på plats med olika initiativ. Målet är att öka både export och investeringar. Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export och investeringsfrämjandet”. 

Sverige ställde ut under temat hållbarhet. En monter helt i trä tog besökaren till en svensk skog med hållbarhet och som tanke. Att presentera Sverige som ett hög-intressant land att göra affärer med, duktiga på teknik, hållbarhet och med hög arbetsmoral var ett mål som gick i linje med strategin. 

Vi på Export Interim hjälper tillsammans med teamet på  SweNetic företag som är intresserade av Mellanöstern. Tveka inte att höra av dig!