Tjänster som säkrar din exportsatsning


Export är ett stort ämne som berör många aspekter. Om du behöver råd eller vill bolla olika möjligheter, tveka inte att höra av dig då första timmen är gratis. Export Interim samarbetar med internationella nätverk och ger dig den informationen som du behöver för att lyckas. Förutom tjänsterna nedan, kan vi skräddasry uppdrag. Vi säkrar din exportsatsning. 

Analys:
Vi sätter riktlinjerna för exportsatsningen genom att analysera ditt företag och vilka marknader produkten / tjänsten har störst möjlighet på. Det behövs en budget för projektet så att resurserna räcker hela vägen. Distributionsmodell bestäms och sedan tar sökning av partners vid. 

Steg 1
Här söker vi kunder åt dig, eller partners. Det kan vara distributör, agent, återförsäljare, e-handel som vi väljer efter satta kriterier. Vi gör en ”shortlist” och presenterar förslagen tillsammans med den information som framkommit i projektet. 

Steg 2:
Export Interim kontaktar kunder enligt överenskommelse. Dessa möten kommer ge underlag att fatta framtida beslut på. Listan kortas ner. 

Steg 3:
Dags att välja samarbetspartner och diskutera de affärsmässiga frågorna samt komma överens om villkor. Kulturella skillnader kan vara en utmaning, tänk på att  det är lättare att komma överens om ni trvis ihop. Eftersom företag kan ha olika visioner är det viktigt att sätta upp gemensamma mål så att ni har samma förväntan på varandra. Du förhandlar med kunden och ni upprättar ett avtal. Om du behöver stöd bistår Export Interim som resurs. 

Exportförsäljning:
Vi erbjuder att sköta försäljningen eller utbilda er i internationell försäljning. Lansering på ny marknad kräver engagemang och uthållighet. En dag / vecka kan göra storverk för en export som tappat fart. 

Pris 1 dag / vecka: 25 000 kr / månad
Pris per timme, löpande: 1095 kr. 

Interim exportchef/ anställning, samt  övriga frågor på förfrågan
 Kontakta oss! 

Covid 19: På grund av pandemin hålls möten digitalt. Export Interim följer de lokala myndigeternas rekommendationer.