Vad vill du ha hjälp med?

Analys:
Du behöver göra din hemläxa först. Det är den viktiga analys du behöver göra innan du sätter igång. Man måste genomlysa företaget och sitt erbjudande för att säkert kunna anta en ny marknad och även säkerställa resurser till driva projektet till order. När man har klart för sig värdet av sin produkt eller tjänst, vet sitt segment, kan sina unika försäljningsargument, har koll på finanserna och marginalerna, blir det lättare att nå hela vägen till rätt marknad och rätt kunder. Här ingår hjälp med att söka bidrag från Tillväxtverket.
Pris: 7000 kr.

Kund inom EU + Norge steg 1: 
En svår fråga för många är att hitta rätt kund på den tänkta marknaden. Export Interim kartlägger marknaden, rekommenderar lämplig affärsmodell och söker lämpliga kunder. Du får dem presenterade och all information som framkommit under tiden.
Pris: 30 000 kr.

Kund inom EU + Norge steg 2:
Nästa steg är kritiskt, det är viktigt att få de kunders uppmärksamhet man siktat in sig på. Det är inte alltid så lätt, för många företag har fullt upp och kan vara tveksamma att ta in fler produkter. Export Interim träffar företagen och presenterar ert företag och erbjudande för dem. Dessa möten kommer ge ett bra underlag att grunda framtida beslut på.
Pris: 30 000 kr.

Steg 3 involverar dig själv:
Nu ska du fundera över vem du helst vill göra affärer med. Det är dags att diskutera de affärsmässiga frågorna och komma överens om vilka villkor som ska gälla. Här är den första analysen till stor hjälp. Relationer är mycket viktigt, så vid sidan av de kriterier som satts upp, måste du trivas ihop med din potentiella kund. Det är viktigt att sätta upp gemensamma mål så att ni har samma förväntan på varandra. Du förhandlar med kunden och ni upprättar ett avtal. Nu gäller det att engagera sig och vara uthållig. Detta är en kritisk punkt, här måste man sätta handen i kaklet och se till att få en första order. Export Interim erbjuder stöd och hjälp hela vägen, tills du är i hamn. 
Pris: 950:- / timme

Resurs:
Är det något annat du behöver hjälp med? Rådgivning? Är du intresserad av en inspirerande föreläsning? 
Behöver du en tillfällig (interim) exportchef / exportsäljare för en kortare tid, för ett projekt? 

Pris per timme, löpande: 950 kr.
Interimsanställning på förfrågan. 
Samtliga priser exklusive moms.
Resekostnader tillkommer.