Det brukade heta att först måste ett företag lyckas i Sverige, sedan skulle man vara redo för att fortsätta utomlands. Idag, i globaliseringens tidevarv, finns ”born global” företag, sådana som utnyttjar dagens teknik och ändrade konsumtionsvanor, till att etablera sig både i Sverige och utomlands på samma gång.

Tillväxt ligger i entreprenörens natur, ett måste om man inte vill halka efter. Möjligheter att växa på hemmamarknaden är genom att sälja mer till befintliga kunder, skaffa fler kunder och utöka sortimentet. Export handlar definitivt om tillväxt för ditt företag tack vare ett större kundunderlag. Ett bra sätt är att börja i Skandinavien – med Finland, Norge och Danmark adderar ca 15 miljoner invånare. Har du dessutom möjlighet att produktanpassa får du tillgång till ännu fler.

Kom ihågSverige står för en promille av världens befolkning.