Vill du göra det enkelt, bestäm dig för en marknad och börja där. Välj gärna ett EU – land.  Ta ett land i taget så du kommer in tänket och rutinerna. Det handlar mycket om ett ”mindset”. När du väl är igång, och har lärt dig rutinerna, blir det naturligt att gå vidare med ytterligare marknader.

Kategorier: