PRISET och MARGINALERNA. Se till att ditt erbjudande har marginaler nog att dela med sig av till ÅF, agenter, distributörer. Det är ingen idé att lägga massa tid på dåliga affärer. Och i dagens transparanta värld kommer priset att vara under lupp.

Mycket är detsamma! Det som tydligast skiljer sig är språk, valuta, affärskultur, avstånd, administration.

Export är en investering. Väljer du att göra allt själv, räknar du med dina timmar, plus resor, plus eventuella rabatter på order till att börja med. Ska provmaterial lämnas? Marknadsmaterial? Utbildning? Behöver du köpa kompetens och tid, erbjuder Export Interim det.

Ja, om du har ordning på finanserna och har en bra erbjudande.

För B2B kan man välja förskottsbetalning, det är den ultimata säkerheten. Kontrollera kreditvärdigheten och att företag har VAT innan en faktura ställs ut. Se över företagets betalningshistoria. Betalningsmoralen varierar mellan länder, det är en kulturell fråga, hur noga man är. För högre belopp, rekommenderas försäkring, som kan fås genom EKN, export kredit nämnden.

Börja leta i ditt nätverk. Leta information på nätet. Besök mässor. Fråga Business Sweden. Fråga EEN.

Ja, på tillvaxtverkt.se finns information. Det som gäller är, bl. a: Omsättning mellan 3-10 MSEK, 2-49 anställda. Checken gäller för kompetensköp i samband med internationalisering som sidoprojekt. Man kan få från 50 TSEK, och man måste alltid stå 50 % av kostnaden för projektet.

Det som är godkänt i Sverige är oftast godkänt i EU också. Man ska se upp med livsmedel, läkemedel, och kolla på respektive lands information. För tjänster kan krävas intyg på att man har den kompetens som krävs, beroende på vilken tjänst man säljer.

För att exportera tjänster krävs ofta intyg som bestyrker kompetensen, och sedan handlar beskattningen om VAR tjänsten är omsatt. Mer info på Skatteverket.se

Inom EU: Utan moms till företag och med moms till privatpersoner.
Utanför EU: Utan moms, försäljningen måste styrkas med frakthandlingar och rapporteras till skatteverket.

Amazon är ett bra sätt att nå ut till marknader och kunder på ett effektivt sätt, speciellt om dina finansiella resurser är begränsade. Det är tryggt och säkert och du når kunder som du annars inte hade hittat. Men, det kommer inte att gå om du inte först gjort hemläxan, och identifierat det unika med produkten. Ett starkt varumärke har lättare än ett svagt varumärke. Allt du lärt om marknadsföring gäller här, fast ännu mer. Förmodligen kommer du inte att vara ensam om din produkt, så du måste hitta ett sätt att nå igenom med din kommunikation. Har du bra bilder t ex? Amazon har färdiga modeller och kostnader, det är inte flexibelt. Och du behöver EDI för att hantera försäljningen, t ex. Amazon har två modeller, och den ena ger betalning på 90 dagar, den andra på 14.

Vill du göra det enkelt, bestäm dig för en marknad och börja där. Välj gärna ett EU – land.  Ta ett land i taget så du kommer in tänket och rutinerna. Det handlar mycket om ett ”mindset”. När du väl är igång, och har lärt dig rutinerna, blir det naturligt att gå vidare med ytterligare marknader.

Som med all internationalisering startar man med en analys av produkten och företaget.
Sedan bestämmer man sig för (=strategi) vilket land man vill starta e-handel i. Beroende på val av land ser man över villkoren, t ex språk, frakt, returer, kundservice, valuta. Rådet är att agera ”Glocal”, (global – local) alltså att man tar hänsyn till lokala vanor, så att kunden känner sig trygg och hemma. Se på hur andra gjort, är ett bra råd.

Load More