Vi erbjuder de exporttjänster du behöver för en säker satsning

Resurs:
Export är ett stort ämne som berör många aspekter. Om du behöver råd eller vill bolla olika möjligheter, tveka inte att höra av dig då första timmen är gratis. För att undvika kostsamma misstag rekommenderar vi att alltid börja med en analys. Den behöver inte vara så omfattande men behöver täcka de viktigaste sidorna av ditt företag och ditt erbjudande. 
Analys:
Vi sätter riktlinjerna för en exportsatsning genom att analysera ditt företag och vilka marknader din produkt / tjänst har störst möjlighet på. På så vis lägger vi en säker grund för de beslut behöver fattas. Då har satsningern större chans att lyckas och man undviker kostsamma fallgropar. Dessutom behöver behöver man säkra att resurserna räcker till hela vägen fram till order. 
Pris: 10 000 kr.

Om du redan är en bit på väg hör av dig så får du ett erbjudande utifrån din unika situation. 

Kundsökning inom EU + Norge, steg 1: 
Vi börjar med en marknadskartläggning. Export Interim kartlägger din bransch på den tänkta marknaden, rekommenderar lämplig affärsmodell och söker lämpliga kunder efter satta kriterier. Du får förslagen presenterade och all information som framkommit i projektet. 
Pris: 50 000 kr.
Kundsökning inom EU + Norge, steg 2:
Export Interim kontaktar kunder med högst potential och säljer in dig åt dig. Dessa möten kommer ge underlag att fatta framtida beslut på.
Pris: 30 000 kr + eventuella resekostnader
Du väljer i steg 3:
Nu är det dags att välja samarbetspartner och diskutera de affärsmässiga frågorna och komma överens om villkor. Eftersom relationer är mycket viktigt så är det bra om ni trivs ihop vid sidan av de kriterier som satts upp. Då företag har olika visioner är det viktigt att sätta upp gemensamma mål så att ni har samma förväntan på varandra. Du förhandlar med kunden och ni upprättar ett avtal. Om du behöver stöd bistår Export Interim som resurs. 
Exportförsäljning:
Har du ont om tid eller behöver lära dig hur internationell försäljning går till erbjuder vi säljstöd på den nya marknaden. Det är viktigt att vara aktiv med försäljning, uppföljning och support. Lansering på ny marknad kräver engagemang och uthållighet. Vi erbjuder att en dag per vecka sköta exporten åt er tills ni klarar det själva. 
Pris: 25 000  kr / månad
Vi kan hjälpa till att söka bidrag från Tillväxtverket. https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/checkar/affarsutvecklingscheckar-digitalisering-och-internationalisering.htm
Interim exportchef:
Interim anställning på förfrågan. 

 

Pris per timme, löpande: 995 kr. 

Samtliga priser exklusive moms
Resekostnader tillkommer.