EXPORT INTERIM värnar om småföretagens tillväxt och vill motivera dem att våga och ge dem mod att vilja. Export Interim är det lilla företaget som hjälper andra småföretag med exportfrågor. Export Interim hjälper till med analysen som du måste göra för att fatta rätta beslut och sätta en strategi. Du väljer sedan om du vill göra det själv eller om Export Interim gör det åt dig. Du kan alltså få tillgång till extra händer och kompetens, tills du klarar det själv, eller vill anställa någon.